Uw buit

U heeft nog geen buit. Bekijk onze collectie!

De voordelen van alibababikes

Fietsplan

Wij kunnen naast het hieronder vermelde fiscale bedrijfsfietsenplan ook een speciaal bedrijfsfietsenplan bieden. Indien een werknemer en/of werkgever niet kan voldoen aan de voorwaarden voor het fiscale programma dan kunnen wij in overleg met de werkgever een interessant aanbod opstellen met speciale condities waaronder eenmalige bedrijfskortingen. Hierdoor kan iedere werknemer profiteren van een aantrekkelijke aanbieding ook al voldoet men niet aan de voorwaarden die de fiscus hieraan stelt.

Wij werken samen met de organisatie:

Bedrijfs Fietsen Nederland

www.bedrijfsfietsennederland.nl

Indien u bij deze organisatie bent aangesloten als bedrijf en bij ons een fiets wenst aan te schaffen dient u rekening te houden met een lagere korting op de adviesprijs dan wanneer u de fiets direct bij ons zou aanschaffen. Wel profiteert u natuurlijk optimaal van het fiscale voordeel.

Een fietsplan is een project dat door de werkgever wordt opgezet om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren. Dit betekent dat een werkgever een fiets voor zijn werknemers aanschaft en deze vervolgens aan de deelnemer schenkt (met of zonder compensatie) of aan de deelnemer ter beschikking stelt. Alibababikes biedt u deskundig advies en ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het fietsplan.

Sinds 1 september 1995 is een fiscale stimuleringsregeling van kracht ter stimulatie van de zakelijke fietser in de vorm van bedrijfsfietsenplannen. Een regeling die zowel voor de werknemer als de werkgever aantrekkelijk is, want alle aanschafkosten zijn namelijk aftrekbaar van de winst en de werknemer met een fiets van de zaak hoeft geen of weinig loonbelasting te betalen.

Er zijn hierin drie mogelijkheden te onderscheiden:

 • u kunt een fiets schenken
 • u kunt een fiets ter beschikking stellen
 • u kunt een fiets voorfinancieren

Voorwaarden bij schenking

De eerste mogelijkheid is schenking van een fiets. Als een werkgever een werknemer een fiets schenkt, wordt de laatste direct eigenaar van de fiets. Een werkgever mag één keer per drie jaar een fiets aan de werknemer schenken. De werknemer krijgt dan een eenmalige fiscale bijtelling van € 68.

Voorwaarden bij ter beschikking stellen

De tweede mogelijkheid houdt in dat een werkgever een werknemer een fiets ter beschikking stelt. Deze fiets blijft eigendom van de werkgever. De werkgever hoeft in dat geval geen fiscale bijtelling te rekenen.

Voorwaarden bij voorfinanciering

De laatste mogelijkheid is voorfinanciering van een fiets. Bij voorfinanciering koopt de werkgever de fiets voor de werknemer, vervolgens gaat de werknemer de fiets afbetalen door bijvoorbeeld inlevering van brutoloon, overuren of vakantiedagen. ?én en ander is mede afhankelijk van de bedrijfs CAO-voorwaarden. Bij deze keuze is er voor de werkgever de mogelijkheid om het project kostenneutraal uit te voeren. De specifieke mogelijkheden voor een bedrijf kunnen we in overleg met u en eventueel uw belastingadviseur verder onderzoeken en bespreken.

Gebruik woon-werkverkeer

In alle gevallen geldt dat de werkgever aannemelijk moet maken dat de fiets voor meer dan de helft van het aantal werkdagen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Bij een reisafstand van minder dan 15 kilometer gaat de Belastingdienst er zonder meer van uit dat de bedrijfsfiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Woont men verder, dan zal de werknemer moeten aantonen dat hij daadwerkelijk voor meer dan de helft van het aantal werkdagen met de fiets komt. De regeling geldt ook voor carpoolers en mensen die met het openbaar vervoer komen. Dit noemt men voor- en natransport.

Voorwaarden belastingvrije vergoeding

Er is geen sprake van een maximale prijs voor de fiets, maar van een maximaal vrijstellingsbedrag. Dit maximale vrijstellingsbedrag is € 749. De werkgevers hebben het fiscale voordeel van € 749, maar de werknemers mogen ook een duurdere fiets uitzoeken en kunnen dan het verschil zelf bijbetalen. Fietsen met elektrische trapondersteuning vallen hier bijvoorbeeld onder. De werkgever mag de werknemers één keer per drie jaar een nieuwe fiets schenken, ter beschikking stellen of voorfinancieren. Er mag slechts één fiets per persoon worden aangeschaft en kinderfietsen vallen niet onder dit project. Inruil van fietsen is ook niet mogelijk.

Accessoires en verzekering

Accessoires en onderhoud mogen tot een bedrag van € 250 in een periode van drie jaar onbelast worden verstrekt. Bij elke van de drie mogelijkheden kunt u, met belastingvoordeel, binnen een periode van drie jaar de kosten vergoeden voor onderhoud, reparaties, accessoires en regenkleding tot een bedrag van € 250,-. Bovendien kunt u een fietsverzekering afsluiten met als maximumbedrag € 135,-. Deze fietsverzekering kunt u bij Alibababikes voordelig afsluiten.

De belangrijkste regels op een rij:

 • De werkgever mag eens per drie jaar een fiets aan de medewerker schenken; de medewerker krijgt dan een eenmalige fiscale bijtelling van € 68,00
 • De werkgever mag de fiets aan de medewerker ter beschikking stellen;
 • Wordt de fiets na een periode van vijf jaar aan de werknemer overgedragen, dan hoeft er geen € 68,00 bij het loon te worden opgeteld;
 • Het bedrag van een gangbare fietsverzekering mag belastingvrij aan de werknemer worden geschonken, alsmede € 250,00 per drie jaar aan met de fiets samenhangende zaken, bijvoorbeeld onderhoud, reparaties, accessoires, fiets- en regenkleding;
 • Bij regenachtige dagen kan de werkgever strippenkaarten of NS vijf-retourkaarten belastingvrij verstrekken;
 • De werknemer moet de fiets meer dan de helft van de werkdagen gebruiken voor woon-werkverkeer;
 • De werknemer woont tot 15 km van het werk;
 • De regeling geldt ook voor het voor- en natransport (bijvoorbeeld van en naar het station);
 • De adviesprijs van de fiets mag maximaal € 749,00 incl. BTW bedragen. Bedragen daarboven kan de werknemer zelf netto bijbetalen aan de desbetreffende rijwielhandelaar

De Top 10 meest gestelde vragen en onduidelijkheden

1. Wat zijn de voordelen van het Alibababikes Bedrijfsfietsenplan

Let op: wij werken tevens samen met Fietsplan Organisaties zoals bijvoorbeeld NFP. Aangezien deze organisaties over alle transacties en leveringen commissie vragen 15% zijn wij genoodzaakt de adviesprijs te hanteren indien de fiets via een dergelijke organisatie wordt aangeschaft.

Motieven die aan een fietsenplan ten grondslag liggen kunnen zijn:

 • het aanbieden van de fiets van de zaak is voor veel werkgevers een leuke secundaire arbeidsvoorwaarde, waarmee veel goodwill bij werknemers wordt gekweekt
 • een fiets is milieuvriendelijker dan een auto
 • een fiets levert een bijdrage aan de oplossing van het fileprobleem
 • fietsen is gezond voor de werknemers en levert een bewezen bijdrage aan de arbeidsproductiviteit van werknemers (een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim)
 • bij het opzetten en uitvoeren van een fietsenproject kunnen met inachtneming van de voorwaarden zowel de werkgever als de werknemer profiteren van een aantal fiscale voordelen.

2. De kosten voor de werkgever om een fietsplan op te starten

Er zijn geen kosten verbonden aan het opzetten van een bedrijfsfietsenplan. Alibababikes draagt zorg voor de benodigde dokumenten en ondersteuning bij administratieve zaken.

3. De kosten voor deelname van de werknemer aan het Alibababikes Bedrijfsfietsenplan

Er zijn geen kosten verbonden voor de werknemer. Deelname aan het project is geheel vrijblijvend en kosteloos. De werknemer kan optimaal profiteren van de bruto- netto regeling. Uiteraard zijn er wel kosten indien de werkgever een fiets schenkt die moet worden terugbetaald (via verrekening van brutoloon). Tevens volgt bij deelname een bijtelling bij het loon van € 68,-. De voordelen voor een werknemer bij deelname aan een fietsproject (aanschaf fiets inclusief eventuele verzekering en/of accessoires) zijn echter al snel ongeveer 45% ten opzichte van de winkelwaarde!

4. De voorwaarden voor de werknemer om deel te nemen aan het Fietsenplan

 • de fiets moet meer dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer naar zijn of haar werk gaat, gebruikt worden voor (een deel van) het woon-werktraject. De fiscus vindt dit al snel aannemelijk als de werknemer op minder dan 15 km van het werk woont, maar daarboven zal de werknemer daadwerkelijk moeten kunnen aantonen dat hij / zij met de fiets naar het werk gaat. Overigens geldt de regeling ook voor carpoolers en reizigers met het openbaar vervoer.
 • er moet sprake zijn van een arbeidsverhouding (om te kunnen profiteren van de fiscale voordelen).
 • de werkgever kan bepaalde voorwaarden stellen aan deelname die gekoppeld zijn aan het arbeidscontract (bijvoorbeeld proeftijd).

5. Wat is het maximumbedrag voor aanschaf van een fiets

vanaf 1 januari 2002 mogen ook fietsen duurder dan € 749,- worden aangeschaft. Daarentegen blijft het fiscale voordeel echter wel beperkt. Het bedrag boven deze € 749,- zal door de deelnemer netto betaald moeten worden. Hiervoor geldt namelijk geen fiscaal voordeel.

6. Uit welke fietsen kunnen werknemers kiezen

De deelnemers aan het Alibababikes bedrijfsfietsenplan kunnen kiezen uit alle fietsen die bij ons op de website staan of in de ?cash & carrystore.

7. Wanneer en hoe komt een deelnemer in het bezit van de fiets die is uitgezocht?

In principe kan de fiets spoedig worden afgeleverd. Indien op voorraad binnen een week. De fiets(en) kan / kunnen hier aan de winkel worden afgehaald of afgeleverd aan huis. In het laatste geval komen er wel extra afleveringskosten bij. Fietsen kunnen ook worden afgeleverd bij de werkgever.

8. Is de fiets van de deelnemer wel verzekerd nadat de fiets is opgehaald?

De werknemer kan ertoe besluiten een fietsverzekering af te sluiten.

Dit kan gelijk bij aflevering van de fiets gebeuren. Ook de verzekering kan in het project worden opgenomen, hiervoor geldt een maximum bedrag van € 135,-. Er kan alleen een diefstalverzekering worden afgesloten (geen verzekering voor beschadiging, casco)

9. Hoe is het met het onderhoud geregeld?

Onderhoud kunt u laten doen bij een erkende fietsenzaak bij u in de buurt. Ook kunt u zelf een groot deel van het onderhoud doen door uw fiets regelmatig te behandelen. Voor tips over het in vorm houden van uw fiets kijkt u op de website onder ?handleiding?

10. Hoe is het met de service en garantie geregeld?

Mocht de werknemer onverhoopt problemen met de fiets krijgen die niet na telefonisch contact verholpen kunnen worden, dan kan in overleg de fiets bij de desbetreffende persoon thuis worden opgehaald. U kunt ook altijd met de fiets naar een van onze verkooppunten komen voor nadere inspectie. Voor de garantie op de fiets wordt de fabrieksgarantie gehanteerd; 1 jaar garantie op fietsframe en voorvork en zes maanden op fabrieksfouten en fabricagefouten van fietsonderdelen.